چراغ LED اکولایزر خودرو

چراغ LED اکولایزر خودرو - نصب شده پشت شیشه عقب اتومبیل شما، حساس به موسیقی است و مطابق هر آهنگی که گوش می‌دهید چشمک می‌زند. برچسب ماشین EL همیشه با شما.