نقشه سه بعدی چوبی چند رنگ

نقشه چوبی سه بعدی رنگارنگ روی دیوار به عنوان دکوراسیون دیوار چوبی. سایه های رنگی مختلف برای انتخاب و اندازه از 100 تا 300 سانتی متر.