ما به دست آورده ایم: گواهی کیفیت EN ISO 9001

Media Leaders Ltd. دارای گواهینامه معتبر بین المللی سیستم مدیریت کیفیت CMS EN ISO 9001 است.

از جمله اهداف اصلی شرکت لیدرز مدیا، دستیابی به بالاترین سطح کیفیت خدمات مشتریان است. ما بر بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان خود تمرکز می‌کنیم و پیوسته بر روی دستیابی به اهداف خود در زمینه کیفیت محصولات و خدمات و عملکرد استانداردهای کیفیت بین‌المللی کار می‌کنیم. نتیجه تلاش ما شناخت کیفیت خدمات ارائه شده نه تنها در فروشگاه های آنلاین تحت مدیریت رسانه لیدرز بین مشتریان و اخذ گواهینامه کیفیت معتبر بین المللی است. رضایت مشتریان و همه ذینفعان، فرض اساسی برای موفقیت بلندمدت ما است.

EN ISO 9001 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کند، زمانی که یک سازمان نیاز دارد توانایی خود را برای ارائه مداوم محصولاتی که خواسته های مشتریان را برآورده می کند نشان دهد و بر افزایش رضایت مشتریان از طریق کاربرد مؤثر سیستم، از جمله فرآیندهایی برای دستیابی به مستمر تمرکز کند. بهبود این سیستم تمام الزامات این استاندارد بین المللی به طور کلی برای هر سازمانی، صرف نظر از نوع، اندازه و نوع محصولاتی که ارائه می دهند، قابل اجرا است.

این گواهی تایید می کند که سیستم کیفیت Media Leaders Ltd. با الزامات سیستم کیفیت EN ISO 9001 سازگار است.

گواهی ایزو